Kokoomuksen Kalle Jokinen: Muuttuneen PS-puolueen kanssa ei voinut jatkaa

Kokoomuksen mukaan Jyväskylästä palasi muuttunut puolue, jonka arvoista ja puoluejohdon sitoutumisesta hallitusyhteistyöhön ja yhteiseen ohjelmaan ei enää voinut olla varma.

  • LKS 20160920 Kokoomuksen Kalle Jokinen puhumassa eduskunnan budjettikeskustelussa Helsingissä tiistaina 20. syyskuuta 2016. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

    Kalle Jokinen.

    ()

– Tämän jälkeen meitä kokoomuksessa ohjasi viime viikon keskusteluissa kaksi seikkaa: arvomme ja asioiden vastuullinen hoitaminen, totesi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen puolueensa ryhmäpuheessa valtioneuvoston tiedonannosta eduskunnalle hallituksen pohjassa tapahtuneesta muutoksesta maanantaina eduskunnassa.

Hän totesi, että yhteisten asioiden hoitaminen käy mahdottomaksi, jos poliittista päätöksentekoa ohjaavat arvot ja visio Suomesta ovat liian kaukana toisistaan.

Jokinen muistutti, että hallitustyön perusta on strateginen hallitusohjelma, joka jättää päivittäiseen työhön liikkumavaraa.

– Vain riittävän yksimielinen, samat arvot ja tulevaisuuskuvan jakava hallitus on toimintakykyinen ja pystyy uudistamaan maatamme. Meille kokoomuksessa on välttämätöntä, että hallitustyössä puolueet voivat luottaa toisiinsa, ja että se, mikä on kerran sovittu, pitää, hän sanoi.

– Tämän pohdinnan jälkeen kokoomukselle oli selvää, ettei hedelmällinen hallitusyhteistyö muuttuneen perussuomalaiset-puolueen kanssa ollut mahdollista, Jokinen jatkoi.

Hänen mukaansa kokoomus haluaa takuut siitä, että Suomi on jatkossakin avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa – niin kuin olemme hallitusohjelmaan kirjanneet.

– Yhteistyötä kanssamme tekevien on jaettava käsityksemme oikeudenmukaisuudesta, yhdenvertaisuudesta, ihmisarvosta ja sydämen sivistyksestä. Kokoomus haluaa puolustaa ja vahvistaa näitä arvoja.

Jokinen totesi, että yhteiskunnassamme on voimia, jotka pyrkivät murentamaan arvopohjamme, ja joiden kasvualustana ovat pelko, viha ja näköalattomuus.

– Epävarmuus on polttoainetta kaikenlaiselle ääriajattelulle. Siksi tulevaisuudenuskon luominen ja vakauden vahvistaminen ovat tärkeimmät keinot suojella arvojamme. Vastuullinen talouspolitiikka ja tasa-arvoinen koulutus ovat keskeinen tapa ylläpitää suomalaisen yhteiskunnan vakautta ja luoda kaikille kansalaisille uskoa tulevaisuuteen. Toimivan oikeusvaltion ohella talouskasvu ja terveellä pohjalla oleva julkinen talous ovat paras suojapanssari perusarvoillemme, Jokinen sanoi.

Kokoomuksen mielestä tulevaisuudessa kansainvälinen suuntautumisemme on avainasemassa.

– Eurooppa-politiikkamme jatkuvuus ja aktiivisuutemme sen suhteen on isänmaan etu, ja se edellyttää toimintakykyistä ja yhtenäistä hallitusta. Kokoomuksen näkökulmasta myös tämä oli ratkaisevaa hallitusyhteistyöstä keskusteltaessa, Jokinen kertoi.

Hän totesi, että EU-jäsenyys kytkee Suomen läntiseen arvoyhteisöön.

– EU maailman suurimpana sisämarkkinana on meille kiistatta taloudellisesti tärkeä, mutta ennen kaikkea se on turvallisuutemme tae. Näin on oltava jatkossakin, emmekä kokoomuksessa hyväksy pienintäkään lipsumista tästä. Olemme osa länsimaisia instituutioita nyt ja tulevaisuudessa. Tämän kyseenalaistaminen kyseenalaistaa koko olemassaolomme. On Suomen edun mukaista olla aktiivisesti ja myönteisesti mukana Euroopan unionin kehittämisessä, jossa lähivuodet voivat olla ratkaisevia, Jokinen sanoi.

Kokoomuksen on sitoutunut jatkamaan hallitusyhteistyötä

Jokisen mukaan tilanteen uudelleenarvioinnin ja yhteisen tilannekuvan päivittämisen jälkeen on tullut aika jatkaa eteenpäin keskustan, kokoomuksen ja Uusi Vaihtoehto -ryhmän kanssa.

– Hallituspohjassa tapahtuneen muutoksen jälkeen on perusteltua antaa tiedonanto eduskunnalle tilanteen vaikutuksista hallituksen työskentelyyn. Tämä ei ole hyvän hallitusohjelman muutos, vaan tarkoituksena on keskustella tilanteesta ja antaa valtioneuvoston luottamus eduskunnan arvioitavaksi, Jokinen sanoi.

Kalle Jokinen totesi kokoomuksen eduskuntaryhmän puolesta kokoomuksen olevan sitoutunut jatkamaan hallitusyhteistyötä.

– Kokoomukselle on tärkeää olla mukana sellaisessa hallituksessa, jonka yhteinen tahto on pitää Suomi elinvoimaisena, kansalaisiaan ja heidän valintojaan kunnioittavana ja niihin kannustavana, vastuunsa kantavana sekä kansainvälisesti aktiivisena maana.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.