Puolet suomalaisista valmiita rahoittamaan itse eläkepäiviään ja sote-palveluita

Yli 80 prosenttia suomalaisista pitää tarpeellisena varautua eläkeikää varten, mutta vain joka toinen on varautunut rahoittamaan eläkepäiviään itse.

  • LKS 20160531 - Vuoronumerolaite ja hetkinen-lappu potilastoimiston edessä YTHS:n terveyasemalla Töölössä Helsingissä 25. helmikuuta 2016. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

    Vuoronumerolaite ja hetkinen-lappu potilastoimistossa.

    ()

Lähes puolet suomalaisista uskoo julkisen sektorin tarjoavan riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessa. Yhtä suuri osa on kuitenkin varautunut itse rahoittamaan osan tarvitsemistaan sote-palveluista.

Nordean Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan vain neljäsosa suomalaisista uskoo lakisääteisen eläkkeen riittävän siihen, että on varaa tehdä haluamiaan asioita eläkeiässä. Miehistä näin uskoo joka kolmas, mutta naisista harvempi, alle joka viides.

Myös luottamus eläkejärjestelmän tarjoamaan taloudelliseen turvaan oli miehillä naisia vahvempaa.

– Suurin osa suomalaisista kokee eläkepäiviin varautumisen tarpeellisena. Kuitenkin vain puolet suomalaisista on aloittanut eläkepäiviin varautumisen esimerkiksi säästämällä. Tähän ristiriitaan on monia syitä. Kaikilla ei esimerkiksi ole taloudellisesti mahdollista säästää niin paljon kuin he haluaisivat, kun taas osa voi suunnitella säästävänsä vasta myöhemmin, Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen kertoo.

Nuoret ja korkeasti koulutetut pitivät muita tarpeellisempana varautua eläkeikää varten.

– Eläkeikää lähestyvillä on muita suurempi luottamus lakisääteisen eläkkeen riittävyyteen. Nuorista alle joka viides uskoo pelkän lakisääteisen eläkkeen riittävän, jonka takia halu varautua eläkepäiviin myös itse on varsin ymmärrettävää, Kärkkäinen sanoo.

Suomalaisista 90 prosenttia haluaa julkisen sektorin tarjoavan vähintään nykyisen tasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut myös tulevaisuudessa.

Nuorista lähes puolet ei kuitenkaan usko, että julkinen sektori tarjoaa tarvittavat palvelut ja on varautunut rahoittamaan osan sote-palveluistaan itse.

– Tästä näkökulmasta positiivista on, että yhtä suuri osa on valmistautunut rahoittamaan osan tarvitsemistaan sote-palveluista itse, Kärkkäinen toteaa.

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten suhtautumista ja varautumista eläkeaikaan sekä julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niiden riittävyyteen. Kysely toteutettiin maaliskuussa Taloustutkimuksen Internet-paneelissa. Siihen vastasi 1229 iältään 23–65-vuotiasta suomalaista.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.