Tuulivoimaloita voisi jatkossa verottaa kireämmin

Lainmuutos antaisi kunnille mahdollisuuden verottaa tuulivoimaloita tietyissä tapauksissa nykyistä kireämmin.

  • LKS 20170316 LKS 20150214  20131218 LKS 20120918 Tuulivoimapuisto Marjaniemessä 22. elokuuta 2012. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

    Muutos lisäisi kuntien verotuloja.

    ()

Valtiovarainministeriö lähetti asiaa koskevan lakiluonnoksen lausuntokierrokselle perjantaina.

Kunta voi nykyisin määrätä voimalaitoksille erillisen veroprosentin, joka on enintään 3,1. Muussa tapauksessa sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia, jonka vaihteluväli on 0,93–1,8.

Voimalaitosveroprosenttia ei kuitenkaan sovelleta alle kymmenen megavolttiampeerin nimellistehoisiin tuuli- ja vesivoimalaitoksiin.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan muutosta tapaan, jolla kymmenen megavolttiampeerin tehoraja lasketaan. Tehoraja laskettaisiin useamman voimalan yhteenlasketun nimellistehon perusteella, jos ne on kytketty jakelu- tai kantaverkkoon yhteisen liityntäpisteen kautta.

Muutos lisäisi kuntien verotuloja ja parantaisi eri tuotantomuotojen verokohtelun neutraaliutta. Kuntien kiinteistöverotulojen arvioidaan kasvavan 4,3–5,3 miljoonalla eurolla. Valtion ja kuntien yhteisöverotulot alenisivat noin miljoonalla eurolla.

Muutosta sovellettaisiin kaikkiin voimalaitoksiin niiden sähköntuotantomuodosta riippumatta. Sillä ei kuitenkaan arvioida olevan vaikutusta esimerkiksi vesi- tai aurinkovoimaloihin.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.