Osittaista vanhuuseläkettä haetaan taloudellisista syistä

Lähes kaikki osittaisen vanhuuseläkkeen hakijat ovat tyytyväisiä ratkaisuunsa.

  • LKS 20161025 LKS 20140213 - Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman pääkonttori Helsingin Salmisaaressa, 27. tammikuuta 2014. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

    Vastaajista lähes puolet oli vähentänyt tai suunnitteli vähentävänsä työaikaansa.

    ()

Työeläkevakuutusyhtiö Varman asiakaskyselyyn vastanneista 60 prosenttia eli enemmistö kertoi hakeneensa eläkettä taloudellisten syiden vuoksi.

Vajaa 20 prosenttia ilmoitti eläkkeen hakemisen syyksi työnteon vähentämisen.

Vastaajista 66 prosenttia oli edelleen työelämässä, ja heistä 47 prosenttia oli vähentänyt tai suunnitteli vähentävänsä työaikaansa.

Yli puolet (58 %) vastaajista kertoi, että ei lykkää varsinaiselle vanhuuseläkkeelle jäämistä.

– Lisärahan saaminen ennen varsinaista vanhuuseläkettä houkuttelee selvästi. Osaa motivoi myös keventäminen työuran loppuvuosina, Varman eläkejohtaja Jyrki Rasi toteaa.

Lähes kaikki (97 %) osittaisen vanhuuseläkkeen saajat olivat tyytyväisiä tekemäänsä eläkeratkaisuun.

– Asiakkaidemme tähänastiset kokemukset ovat suorastaan häkellyttävän positiivisia. Vain kahdeksan hakijaa on peruuttanut osittaisen vanhuuseläkkeen päätöksen myöntämisen jälkeen, Rasi kertoo.

Asiakaskysely toteutettiin sähköpostikyselynä toukokuussa, ja siihen vastasi 332 henkilöä.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.